SUPERMAX a MAXCHANGER

Svařované deskové výměníky jsou využívány hlavně v podobných oblastech jako výměníky trubkové.

Kompaktní desky jsou schopny předat vysoký výkon díky turbulentnímu proudění, které vzniká v prolisech desek, které vytvářejí průtokové kanálky.

Vysoká účinnost umožňuje výrobci navrhovat jednotky, ve kterých se mohou teploty primárního a sekundárního media přiblížit k rozdílo pouze 1°C.

Další výhodou je, že nízký objem médií v kanálech umožňuje velmi rychlé předání (výměnu) teplot.

Výhody SUPERMAX a MAXCHANGER lze využít u náročných aplikací kde se používají, kapaliny, plyny, pára a dvoufázové směsi. Media obsahující agresivní látky, organická rozpouštědla, páru pro topné systémy a překonávají možnosti standardních rozebíratelných výměníků.

Využití

  • Výroba a plynů, Rafinerie
  • Chemické procesy
  • Výroba farmaceutik a speciálních chemikálií
  • Systémy kontroly emisí
  • Topné a klimatizační systémy, dálkové vytápění
  • Potravinářský průmysl – výroba olejů
  • Energetický průmysl

SUPERMAX

Tranter „SUPERMAX“ trubkový výměník je navržen pro provozní tlaky 100 a více barů a teploty do 900 °C. Může být instalován jak horizontálně tak vertikálně s ohledem na využití a požadavky zákazníka. U aplikací kondenzátor / výparník a takových, kde je překročen bod varu kapaliny se doporučuje poloha vertikální. Profilované desky jsou uspořádány a svařeny do tzv. kazet v oblasti děr pro vstupní hrdla. Kazety jsou poté „navrstveny“ a svařeny k sobě po obvodu. Vznikne tak hlavní část výměníku, který má vysokou odolnost vůči tepelným dilatacím.

Svazek desek je vsunut do válcového pláště.

Trubkovo - deskový výměník je vhodný převaděč pro speciální kapaliny s velkými objemy průtoku. Krajní desky, hrdla, horní a dolní povrchová část jsou přivařeny k válcovému plášti. Tím vytvoří vysoce kompaktní tlakovou nádobu.

Velké rozměry hrdel jsou vybírány pro plášťovou část výměníku.

Desky jsou přizpůsobeny plášti tak aby optimalizovaly průtok a distribuci médií a tím i výkon výměníku. „SUPERMAX“ jednotky mohou být navrženy jako, souproudé, protiproudé nebo s funkcí příčného toku.

Desky mohou být také navrženy pro tzv. vícecestné jednotky.

SUPERMAX *SPW & DPW – s kruhovými deskami

SUPERMAX* SPW & DPW jednotky jsou používány u variant, které závisí na typu aplikací. Jsou to jednotky:

Celosvařované s centrálním svazkem desek.

Celosvařované s excentrickým svazkem desek (výparníky)

S vyjímatelným jádrem (svazkem desek) z válcového pláště

Se dvěma svazky desek v jednom plášti

Princip fungování:

Skočit nahoru