Deskové výparníky a kondenzátory

Typické příklady chladírenských aplikací zahrnují chladiče, chladící a solankové systémy, výparníky a kondenzátory pro tepelná čerpadla.

Standardně jsou mědí letované výměníky tzv. nízkotlaké, vhodné až do provozních tlaků 32 barů tj. lze je použít jako kondenzátory pro všechna běžně používaná chladiva, vyjma chladiva R410A, pro které nabízíme pájené výměníky, které jsou garantovány až do provozních tlaků cca 45 barů.

Výměníky pro speciální aplikace, kde je požadována tlaková odolnost ještě vyšší než 45 barů jsou garantovány do 70-ti i více barů.

Zapojení výměníku u chladírenských aplikací je stejně, jako u výměníků s kapalnými medii protiproudé, avšak u kondenzátorů musí být dodržena zásada, že plynné chladivo musí vždy vstupovat do horního hrdla jednotky a kondenzovat / vystupovat z hrdla spodního.

U výparníků pak platí opak, kapalné chladivo vstupuje do spodního hrdla a v plynném skupenství vystupuje/odpařuje se z horního hrdla.

Pokud máte jakékoliv zadání, poptávku nebo dotaz ohledně možného použití výměníků ve vaší instalaci, prosím obraťte se na nás.

Výparníky pro TČ, R410 A (Excel)

Kondenzátory pro TČ, R410 A (Excel)

Skočit nahoru