Deskové výměníky rozebiratelné

Princip všech deskový výměníků (pájených i rozebiratelných) je stejný. Vždy se jedná o sadu desek vylisovaných z plechu které jsou seřazeny do svazku. Každá z desek je opatřena těsněním, čímž je vytvořen systém dvou oddělených kanálů pro průtok primárního a sekundárního media. Svazek desek je potom u výměníků rozebiratelných stažen pomocí svorníků mezi pevnou čelní desku a zadní desku přítlačnou.

Schema průtoku je patrné z přiloženého obrázku Primární médium vstupuje například do pravého horního hrdla, předá teplo a ochlazené vystupuje z pravého spodního hrdla. Sekundární medium vstupuje do levého spodního hrdla, ohřeje se a vystupuje z levého horního hrdla.

Rozebiratelné výměníky mohou mít desky z nejrůznějších materiálů pro širokou škálu použití.

Jedním z hlavních světových výrobců rozebiratelných deskových výměníků tepla je firma TRANTER. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu s nejkvalitnějšími produkty a dobrou cenovou politikou.

Naše firma Výměníky s.r.o. má s firmou TRANTER uzavřenou dohodu o zastoupení pro velkoobchodní prodej.

Potřebujete-li výměník tepla pro ohřev TUV, UT, solární systém, chladírenský okruh, ohřev bazénu nebo jinou aplikaci, prosím kontaktujte nás. Vaše zadání prokonzultujeme, výměník napočítáme, nabídneme a bez prodlení dodáme.

Pokud jste hledali deskové výměníky SWEP, nalezntete je pod příslušným odkazem.

Rozebiratelný výměník Rozebiratelný výměník

Katalogové listy výměníků TRANTER:

GC-08PI GC-09P GC-09PI GC-16P
GC-16PI GC-26N GC-26P GL-13P
GL-13PI GX-26N_10bar GX-26P GX-42N_10bar
GX-42P
Skočit nahoru