Vysokotlaké deskové výměníky pro chladivo R410A

Kompaktní, mědí letované výměníky jsou vhodné i pro vyšší provozní tlaky. Díky vysoké tlakové odolnosti jsou tyto jednotky vhodné i při použití tzv. vysokotlakých chladiv.

Standardní provedení výměníků pro běžná chladiva garantují tlakovou odolnost do 32 barů. Středně tlaké výměníky, ve kterých se používá stále častěji doporučované chladivo R410A, jehož pracovní tlaky se pohybují i nad hranicí 40 barů, jsou garantovány do 45 barů.

Výměníky pro speciální aplikace, kde je požadována tlaková odolnost ještě vyšší jsou garantovány do 70-ti i více barů.

Zapojení výměníku u chladírenských aplikací je stejně jako u výměníků s kapalnými medii protiproudé, avšak u kondenzátorů musí být dodržena zásada, že plynné chladivo musí vždy vstupovat do horního hrdla jednotky a kondenzovat / vystupovat z hrdla spodního.

U výparníků pak platí opak, kapalné chladivo vstupuje do spodního hrdla a v plynném skupenství vystupuje/odpařuje se z hrdla horního.

Pokud máte jakékoliv zadání, poptávku nebo dotaz ohledně možného použití výměníků ve vaší instalaci, prosím obraťte se na nás.

Výparníky pro TČ, R410 A (Excel)

Kondenzátory pro TČ, R410 A (Excel)

Skočit nahoru